KUR’ÂN-I KERİM’İN İSİM VE SIFATLARI

KUR’ÂN-I KERİM’İN İSİM VE SIFATLARI

Kur’ân, kutsal kitabımızın özel ismidir. Kur’ân’ın ayrıca bazı isimleri daha vardır. Ve ayrıca bazı sıfatları da bulunmaktadır. Kur’ânın bazı isimleri şunlardır:

 1. El’Kitab: Kur’ân’ın bir ismi de el’Kitab’dır. Bakara Sûresi, âyet 1
 2. El’Furkân: Kur’ânın bir ismi de el’Furkân’dır. Furkân Sûresi, âyet 1
 3. Ez’Zikr: Kur’ânın bir adı da ez’Zikr’dir. Hicr Sûresi, âyet 6
 4. El’Mev’ize: Kur’ânın bir adı da el’Mev’ize’dir. Yunus Sûresi, âyet 57
 5. El’Hükm: Kur’ânın bir adı da el’Hükm’dür.
 6. El’Hikmeh: Kur’ânın bir ismi de el’Hikmet’dir.
 7. Eş’Şifâ: Kur’ânın bir adı da eş’Şifâ’dır.
 8. El’Hüdâ: Kur’ân âyetleri baştan sona hidâyettir. Hüdâ, doğru yola gitmeye denir.
 9. Et’Tenzil: Allâh tarafından indirilmiş olan kitab demektir.
 10. Er’Rahmeh: Kur’ânın bir adı da er’Rahmet’tir. Kur’ân rahmettir.
 11. Er’Rûh: Kur’ân hayât veren rûhtur.
 12. El’Hayr: Kur’ân bütün hayırların, iyilik ve güzelliklerin kaynağıdır.
 13. El’Beyan: Kur’ân beyandır, her şeyi âşikar (açık seçik) bildirir.
 14. En’Nîmeh: Kur’ân sonsuz bir nîmettir.
 15. El’Burhan: Kur’ân Allâh tarafından gönderilen burhandır.
 16. El’Kayyim: Kur’ân, yanlışlardan tamamen uzak ve dosdoğru bir hakimdir.
 17. El’Müheymin: Kur’ânın bir adıdır. Tüm korkulardan koruyandır.
 18. En’Nûr: Kur’ân baştan sona nûrdur. Bu nûr, bütün dünyâyı aydınlatacak ve kaplacaktır.
 19. El’Hak: Kur’ân haktır. Batıl bu hakkın karşısında yok olmaya mahkumdur.
 20. Hablullah: Kur’ânın bir adı da Hablullah’tır. Hablullah olan Kur’ân’a sımsıkı tutunup yapışanlar, dünyâda şan ve şerefle yaşayacağı gibi, âhirette de mes’ûd bir hayâta kavuşacaktır. İşin gerçeği budur. Sen Kur’ân’a gönül verenlere bak. İsmi Müslüman, Kur’ân’ın bir harfini bile tanımayıp ben de Müslümanım deyenlere itibar etme. Kur’ân, lafzıyla, emir ve hükümleriyle baştâcı edilirse, o zaman ona tutunulmuş olur. Aksi ise kendini aldatmak olur ki, bu avanaklık ve ahmaklık olur.

Kur’ânın “Mübîn, Kerîm, Mecîd, Hakîm, Azîz, Mükerrem, Merfû, Aceb, Mübârek ve Musaddik” gibi sıfatları da bulunmaktadır. Buraya kadar verdiğimiz Kur’ânın isim ve sıfatları hepsi Kur’ânın kendi âyetlerinde bize bildirdiği isim ve sıfatlardır.

Kur’ân hakkında bilgi edinmek isteyen dostlarımız için özet bilgiler vermek istedik. Bu bilgiler K07 kodlu Duâların ve Sûrelerin Fazileti isimli kitabımızdan alıntıdır.